Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal sau scoala profesionala si curs de calificare, cu autorizare in functia de revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Diploma de studii original si copie;

- Adeverinta vechime in specialitate;

- Aviz medical si psihologic ”apt” pentru functia de RTV;

- Certificat de calificare original și copie;

- Autorizare în funcția de revizor tehnic vagoane original și copie;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526