Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului superior economic

 

Vechime minima in specialitate

10 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc  condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie;

-Alte diplome, certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate  si conditiile de admitere la concurs pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare.

- CV

-  CI – original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul Personal Formare Profesionala si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C.„CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749