Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului superior, Specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

Vechime minima in specialitate

Vechime în funcția de inginer 7 ani

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

-Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj. 

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552

mobil 0731990509

e-mail: alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro