Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului  liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati in functia de sef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrati in functia de conductor tren la SNTFC.

Conditii admitere la concurs

- Salariati  din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de  participare la concurs.

- Diploma de studii,  original si copie;

- Diploma de calificare, original si copie;

- adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526