Conditii minime de pregatire

-a) absolvenți ai invățământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor sau Material Rulant, dupa caz

-b) absolvenți ai invățământului superior profil: mecanic, electric, electronic, electotehnic

-c) absolventi ai invățământului superior

Vechime minima in specialitate

-a) vechime în funcția de inginer - 7 ani

-b) vechime în funcția de inginer în activitatea de exploatare - 8 ani

-c) vechime in funcțiile instructor V și/sau inginer în unități de vagoane - 10 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de studii original si copie

-  B.I. sau C.I. original si copie.

- Adeverinta de vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511