Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului superior.

- absolventi ai invatamantului universitar de scurta durata (colegii universitare) sau subingineri, de 3 ani.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani.

- 6 ani.

 

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul S.N.T.F.C CFR Calatori SA - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.  din cadrul S.R.T.F.C. Iași, Telefon CFR 96/124511, Mobil 0232/410460.