Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara S.N.T.F.C. „C.F.R Calatori” – S.A  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- CI, original si copie;

- Diploma de studii, original si copie;

- Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Adeverinta vechime in specialitate;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  R.U.  din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515