Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai cursului de calificare şef tren/ IDM, cu autorizare în funcţia de şef tren.

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcţia de sef tren, absolvenţii cursului şef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuţii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

-  Candidaţii  din  cadrul  S.N.T.F.C. „CFR Călători” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Certificat calificare „şef tren sau IDM”, original şi copie;

- Autorizaţia în funcţia de şef tren, original si copie;

- Alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie;

- C.I. sau B.I., originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de  la Serviciul RU din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, Bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RU: telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro.