Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate,

- Curs specializare „Inspector RU”

- Bune abilităţi de comunicare;

- Cunoştinţe operare PC.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma licenţă, original şi copie;

- Certificat calificare „Inspector RU”, original şi copie;

-Recomandare de la locul de muncă;

-Adeverinţă vechime în specialitate;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.