Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva-automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul si din afara S.N.T.F.C CFR Calatori SA - SRTFC Iasi care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii original si copie conform cu originalul;

-certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate , profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

-autorizare in functia de mecanic ajutor;

- adeverinta privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;

- aviz medical si psihologic SC/ policlinica CFR Iasi

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706