Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant sau inginerie mecanica.

- absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic, mecatronica).

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime in subunitati de vagoane

-6 ani in activitatea vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

- Candidati  din cadrul  si  din afara  S.N.T.F.C  CFR  Calatori  SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii , original si copie ;

-certificate de calificare detinute original si copie ;

- adeverinta de vechime in specialitate ;

- C.I., original și copie ;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706