Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren*, sef tren, IDM, cu autorizare in functia acar.

Nota.(*) pentru programele de calificare efectuate dupa 2012

 

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Diploma de studii original si copie

- Certificat curs calificare original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie.

- Autorizatii.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511