Conditii minime de pregatire

- Autorizare conform ordinelor in vigoare

- Curs calificare mecanic locomotiva - automotor si permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

- Conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare.

- Personal provenit din functia de mecanic instructor.

NOTA: Personalul provenit din functia de mecanic instructor, dupa incadrarea in functia de mecanic locomotiva –automotor I (la drum), va fi autorizat conform ordinelor in vigoare.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

- Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

- Certificat calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

- autorizatii, permis de mecanic de locomotiva sau permisul de mecanic de locomotiva si certificat complementar,   original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.