Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor;

-b) absolventi ai invatamantului superior;

-c) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si examen sef statie.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrati in activitate MC

-b) 5 ani efectiv lucrati in functii MC

-c) 6 ani efectiv lucrati in functii MC

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- Diploma sef statie, original si copie (daca este cazul);

- Adeverinta de vechime in munca, pentru functiile din activitatea MC;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.