Conditii minime de pregatire

-a) Muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala.

-b) Muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani

-b) 1 an

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii în original şi copie;

-Certificat de calificare în original şi copie;

-Adeverinta de vechime;

-B.I. sau C.I. original si copie;

-Cazier judiciar original.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.