Conditii minime de pregatire

-a) absolvenţi ai învăţământului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor și Atestat AFER;

-b) absolvenți ai învățământului superior economic și Atestat AFER

pentru casierii cf

-c) absolvenţi ai învăţământului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor;

-d) absolvenți ai învățământului superior economic și atestat roluri de aplicație specifice sistemelor electronice

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani în activitate

-b) 5 ani (efectiv lucrați) în funcții de: șef tren, șef manevră, instructor, șef stație

5 ani (efectiv lucrați) în funcții MC

-c) 3 ani în activitatea comercială

-d) 3 ani în activitatea comercială

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Atestat AFER în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro