Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior si atestat  roluri de aplicatie specifice sistemelor electronice

-b) Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat  si atestat  roluri de aplicare specific  sistemelor electronice

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

-b) 10 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala

-Diploma de licenta, original si copie

-Diploma de bacalaureat, original si copie

- CI, original si copie

-Adeverinta din care sa reiasa vechimea in activitatea comerciala.

-Adeverinta de absolvire privind atestarea utilizarii sistemului electronic a legitimatie de calatorie, original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660