Conditii minime de pregatire

-a) absolvenţi ai învăţământului superior specializarea Material Rulant / Vehicule pentru transport feroviar sau inginerie mecanică

-b) absolvenţi ai şcolii de maiştri

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime în funcţia inginer în activitatea de exploatare vagoane.

-b) 6 ani în activitatea vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidaţi  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diplomă de  studii original şi copie;

-Certificate calificare deţinute original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în specialitate;

-C.I. original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.