Conditii minime de pregatire

-a) absolvent al invatamantului superior specializarea Material Rulant sau Inginerie Mecanica
-b) absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic)

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani vechime in subunitati de vagoane
-b) 6 ani in activitatea   vagoane din care 3 ani  revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidatii din cadrul si din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Actele de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.