Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare şef manevră, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de şef manevră,

- Bune abilităţi de comunicare.

 

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat de calificare şef manevră, şef tren sau IDM;

- Autorizare în funcţia de şef manevră,

- Aviz medical şi psihologic pentru funcţia de şef manevră eliberat de una din unităţile agreate de Ministerul Transporturilor;

-Cartea de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, original şi copie;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.