Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de şef tren;

- Bune abilităţi de comunicare;

- Limba engleză prezintă avantaj.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea în funcţia de sef tren, absolvenţii cursului şef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuţii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din cadrul  S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi;

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare „şef tren sau IDM”, original şi copie;

-Autorizaţia în funcţia de şef tren şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie;

-Aviz medical și psihologic pentru funcția de șef tren;

-Cazier Judiciar;

-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă, respectiv în funcţia de conductor tren, şef tren;

-C.I. sau B.I. , originalul şi copie;

-Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro