Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior in specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor.

sau

-b) Absolventi ai invatamantului superior (inginer, economist)

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer

sau

-b) 5 ani vechime in functii MC

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala

- Diploma de licenta, original si copie

- CI, original si copie

- Adeverinta din care sa reiasa vechimea in functiiile MC.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str. Iuliu Maniu nr. 45, telefon 0268472660.