Conditii minime de pregatire

a)- absolvenţi ai învăţământului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor, sau Material Rulant, după caz

b)- absolvenți ai învățământului superior profil: mecanic, electric, electronic, electrotehnic

Vechime minima in specialitate

a)- 7 ani vechime în funcția de inginer

b)- 8 ani vechime în funcția de inginer în activitatea de exploatare

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro