Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specializarea Material Rulant/ Vehicule pentru transport feroviar

-b) absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic, electric, electronic, electrotehnic

-c) absolventi ai invatamantului superior

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer

-b) 8 ani vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare

-c) 10 ani vechime in functiile instructor V si/sau inginer in unitati de vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători SA” - SRTFC Iași care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I. original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706