Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare in functia revizor tehnic vagoane, original si copie;

- autorizare in functia de RTV, original si copie/ declaratie, dupa caz;

- carnet munca;

- adeverinta de vechime in specialitate, respectiv in activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- aviz APT medical si psihologic;

-  C.I. original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Iași Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706