Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat şi ai şcolii de maiştri;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime minimă în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţi  din afara si din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma bacalaureat, original şi copie;

-Diploma şcoala de maiştri, original şi copie;

- Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437,

e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro