Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare conform ordinelor in vigoare

-b) Curs calificare mecanic locomotiva-automotor si permis de mecanic locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) Conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

-b) Personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A.care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs avizata de Directorul SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificat calificare mecanic locomotiva automotor în original şi copie conform cu originalul;

- Permis de mecanic locomotiva automotor si certificat complementar originale si copii conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR 134510, mobil 0731990802.