Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrati in functia casier verificator

- 6 ani efectiv lucrati in functia casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - S.R.T.F.C. Iași care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

-diploma de bacalaureat original si copie conform cu originalul;

- act care să ateste absolvirea cursului de calificare de casier cf, original și copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în funcția de casier verificator sau casier cf I;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706