Conditii minime de pregatire

pentru sectorul mecanic

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant sau inginerie mecanica

-b) absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic, mecatronica)

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime in subunitati de vagoane

-b) 6 ani in activitatea vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregătire și  vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Diploma de absolvire a scolii de maistri, original si copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime;

- C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 134526