Conditii minime de pregatire

Absolventi ai scolii de maistri

Vechime minima in specialitate

- 6 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat

sau

- 4 ani (efectiv lucrati) revizor tehnic vagoane in subunitati de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diplomă de studii în original și copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon  CFR 95/144505.