Conditii minime de pregatire

Absolventi ai scolii de maistri

Vechime minima in specialitate

6 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat

sau

4 ani (efectiv lucrati) revizor tehnic vagoane in subunitati de vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati  din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Acte de studii original si copie;

- dovada absolvirii scolii de maistri;

- Adeverinta vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon C.F.R. 91/ 134526