Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului de calificare manevrant vagoane/ conductor tren/ şef manevră/ şef tren/ IDM cu autorizare în funcţia manevrant vagoane sau declaraţie

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţi din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc  integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-C.I. original şi copie;

-Diplomă de studii original şi copie;

-Certificat de calificare manevrant vagoane, conductor tren, şef manevră, şef tren sau IDM original şi copie;

-Autorizare în funcţia de manevrant vagoane original şi copie sau declaraţie, conform condiţiilor minime;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească, nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.