Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva automotor

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt;

- Sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-C.I., original si copie;

-Diploma studii, original si copie;

-Certificat calificare mecanic locomotiva automotor, original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MTI), original si copie;

-Carte de munca, original si copie, dupa caz;

-Adeverinta dupa 01.01.2011 /raport per salariat – ITM (continuarea cartii de munca);

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare de la Serviciul  R.U.O. din cadrul SRTFC Craiova telefon C.F.R. 92/124515