Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal;

- permis de mecanic de locomotiva/ autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

-autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva - automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio.

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite perstatia subunitatii.

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrați în remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de conducerea unitatii;

- Diploma de studii, original si copie;

- Permis de mecanic/permise de conducere detinute;

- Autorizatii

- Certificate complementare;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

- Documente doveditoare ale experienței profesionale;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- adeverinta ca nu a fost implicat  in producerea accidentelor, incidentelor si sa nu fi fost sanctionat disciplinar  in ultimii doi ani;

- certificat privind competentele profesionale generale si de material rulant;

- calificative la instruirea practica in ultimi doi ani;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  B-dul Eroilor nr. 3A, telefon CFR. 95/144505