Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

-Sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma de studii, original si copie;

-Adeverinta sau certificat de absolvire a cursurilor de sef manevra/sef tren/IDM, original si copie;

-Autorizarea in functia sef manevra, original si copie / declaratie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Avizele medical si psihologic

(eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT);

-Carte de munca original si copie;

-Adeverinta dupa 01.01.2011 /raport per salariat – ITM (continuarea cartii de munca);

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515