Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal;

-permis de mecanic de locomotiva/ autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

-autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva-automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum1 an la remorcarea trenurilor interregio in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

- 5 ani lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio.

- mecanicii de locomotiva proveniti de la “CFR Marfa”-SA, sau alti OTF cu activitate de transport feroviar de marfa, vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii.

- mecanicii de locomotiva proveniti de la alti OTF cu activitate de transport feroviar de calatori, vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani in remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A.- SRTFC Galati care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diploma de bacalaureat, original si copie conform cu originalul;

- Certificat de calificare mecanic locomotiva  automotor original si copie conform cu originalul;

- Permis de mecanic/permise de conducere detinute original si copie conform cu originalul;

- Autorizatii  original  si copie conform cu originalul;

- Certificate complementare original si copie conform cu originalul;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie conform cu originalul;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale;

- Certificat privind competentele profesionale generale si de material rulant original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime pentru aceasta functie, conform prevederilor in vigoare;

- Adeverinta de vecime in specialitate;

-Adeverinta ca nu a fost implicat in producerea cu vinovatie de incidente si accidente feroviare si in ultimii doi  ani sa nu fi fost sanctionat disciplinar pentru abateri foarte grave sau grave conform dispozitiilor in vigoare;

-Calificative la instruirea practica in ultimii doi ani;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51, telefon CFR. 134510, mobil 073199082.