Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului obligatoriu conform legislației în vigoare și curs de calificare șef tren, IDM, cu autorizare în funcția sef tren sau declaratie pe proprie raspundere a candidatului din afara SNTFC CFR Calatori prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea CIM, sa obtina pe cheltuiala proprie autorizarea in functia de sef tren, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Documentul de absolvire a cursului de calificare, original și copie conform cu originalul;

- aviz medical și psihologic   apt pentru funcția șef tren;

- cazier judiciar, original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro