Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotivă - automotor

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidaţi  din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  integral condiţiile minime de pregatire din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diplomă de studii original şi copie;

-Certificat de calificare „Mecanic locomotivă automotor” original şi copie;

-C.I. original si copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi

telefon CFR 134510, mobil 0731990802.