Conditii minime de pregatire

-a) autorizare conform ordinelor in vigoare

-b) calificare mecanic locomotiva automotor si permis de mecanic locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare;

-b) personal provenit din functia de mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc condiția: ”APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-BI sau CI, original si copie;

-Certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor, original si copie;

-Diploma de studii si alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

-Permis de mecanic de locomotiva detinut, original si copie;

-Certificat complementar, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Curiculum vitae;

-Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515