Conditii minime de pregatire

Autorizare în funcţie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

Conditii admitere la concurs

Candidaţi  din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diplomă de studii original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor” original şi copie;

-Autorizaţii, permise conform ordinelor în vigoare original şi copie;

-Adeverinţă privind îndeplinirea condiţiilor minime de instruire practică şi stagiu prevăzute în ordinele în vigoare;

-Carnet de muncă original şi copie;

-Adeverinţă continuarea carnetului de muncă / raport per salariat;

-C.I. original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugam contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.