Conditii minime de pregatire

-a) Absolvenţi ai cursului de calificare conductor tren/sef tren/IDM cu autorizare in functie;

-b) Absolventi ai cursului de calificare in functia de conductor VD/BC organizat de CENAFER sau agent comercial feroviar;

-c) Absolventi ai cursului de calificare in functia de casier cf.

Vechime minima in specialitate

-a) -

-b) -

-c) 3 ani vechime in functia de casier cf

Conditii admitere la concurs

- Candidati  din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire si vechime din prezentul anunț

- Vârsta minimă 21 ani împliniti la data înscrierii

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-Diploma de studii original si copie;

-Certificat de calificare original si copie;

-Autorizare in functie/ adeverinta de vechime in functia de casier cf, dupa caz;

-Cazier judiciar;

-CV;

-CI, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesională si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C. „CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749