Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare în funcţia revizor tehnic vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucraţi) muncitor calificat in activitatea de întretinere şi reparaţii vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidaţi  din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  integral condiţiile minime de pregătire şi vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diplomă de  studii original şi copie;

-Certificat calificare „revizor tehnic vagoane”  original şi copie;

-Autorizare, în funcţia de revizor tehnic vagoane, original şi copie/ declaraţie, dupa caz;

-Carnet de muncă original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în specialitate, respectiv în activitatea de intreţinere şi reparaţii vagoane;

-C.I. original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.