Conditii minime de pregatire

- curs calificare mecanic locomotiva automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din exteriorul S.N.T.F.C CFR Calatori SA

care indeplinesc conditiile de pregatire si vechime din prezentul anunt

-varsta minima de 21 ani;

-sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

-certificat curs calificare mecanic locomotiva, original si copie conform cu originalul;

-autorizatie mecanic ajutor , original si copie conform cu originalul;

-aviz medical si psihologic “APT” fara restrictii , original si copie conform cu originalul;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- carnet munca , copie conform cu originalul;

-adeverinta dupa 01.01.2011;

-cazier judiciar

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706