Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva -automotor si autorizare in functie  conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidatii din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de  Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

-Certificat de calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

-autorizare in functie, original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.