Conditii minime de pregatire

- Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat;

- Absolventi ai programului de recalificare de specialitate operator (calatori)

- Absolventi ai invatamantului superior tehnic

- Curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie

 

Vechime minima in specialitate

- vechime in functia operator II -1 an

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de licenta original si copie;

- Diploma de liceu original si copie; - Diploma curs specialitate

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Diploma curs specialitate

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511