Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen șef stație/șef depou/șef revizie

-b) curs de calificare/recalificare de specialitate operator (călători)

-c) absolvenți ai învățământului superior

-d) absolvenți ai învățământului liceal (cu sau fără diplomă de bacalaureat) sau ai invățământului profesional.

Vechime minima in specialitate

-a) nu necesită vechime în specialitate

-b) nu necesită vechime în specialitate

-c) 2 ani vechime în funcții de exploatare (inginer în depouri, revizii de vagoane sau stații cf)

-d) 4 ani în funcții de exploatare sau execuție în depouri locomotive/ automotoare, stații cf, revizii de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de studii original si copie conform cu originalul /certificat de calificare în original și copie;

- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro