Conditii admitere la concurs

-  Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală

- C.I. original şi copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro