Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai cursului de calificare sef tren, sef manevra;

-b) absolventi ai cursului de calificare „impiegat de miscare”

Vechime minima in specialitate

-a) 5 ani (efectiv lucrati) vechime in functiile sef manevra sau sef tren;

-b) 3 ani (efectiv lucrati) vechime in functiile manevrant vagoane, sef manevra, sef tren sau IDM

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de  participare la concurs;

- Diploma de studii,  original si copie;

- Diploma de calificare, original si copie;

- adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526