Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi  ai invatamantului superior de specialitate Tehnica (Ingineria) Transporturilor sau Material Rulant/ Vehicule pentru transport feroviar

-b) Absolventi ai invatamantului superior

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani

-b) 6 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depou, revizii de vagoane sau statii CF cu atributii in activitatea de exploatare)

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de licenta original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511