Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani (efectiv lucrati) in functiile sef manevra sau sef tren

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director SRTFC;

- Diploma de bacalaureat, copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon CFR 91/134526